1
2
3
4
5

برای انتخاب هر یک از تخصص ها کافی است بر روی آن کلیک کنید


جهت نمایش پزشکان برای هر روز کافی است بر روی روز مورد نظر کلیک نمائید.

خانم / آقای عزیز شما تخصص و پزشک را برای روز مورخه انتخاب نموده اید. اگر اطلاعات صحیح می باشد پس از تکمیل نمودن اطلاعات هویتی زیر دکمه ی مرحله بعد را کلیک کنید

خانم / آقای شما تخصص و پزشک را برای روز مورخه دریافت نموده اید. زمان حضور شما می باشد.
کد پیگیری نوبت دریافت شده :

لطفا کد ملی خود را وارد نمائید